Корзина
217 отзывов
ТУТ Ви можите придбати усі види добрив для саду та огородуТИСНИ ТУТ
+380965276023
+380954764952

ІНСЕКТИЦИДИ (ИНСЕКТЕЦИДЫ)

Інсектициди (від латинського insectum — комаха і caedo — вбиваю)  — хімічні препарати для захисту рослин від шкідливих комах.

Певні комахи суттєво знижують, а в деяких випадках можуть повністю знищити врожай сільськогосподарських культур. Живлячись вегетативними чи генеративними органами рослин, крім прямого зменшення врожаю і його якості, шкідливі комахи і кліщі є джерелами розповсюдження вірусних і грибкових захворювань рослин.

Інсектициди використовують для захисту рослин від таких шкідливих комах. Контролюючи кількість шкідників, інсектициди допомагають попередити втрати врожаю і покращити його якість. Основні культури, де використовують інсектициди — зернові, плодові, овочеві культури і картопля.

 

Инсектициды (от латинского insectum - насекомое и caedo - убиваю) - химические препараты для защиты растений от вредных насекомых.

Определенные насекомые существенно снижают, а в некоторых случаях могут полностью уничтожить урожай сельскохозяйственных культур.  Питаясь вегетативными или генеративных органами растений, кроме прямого уменьшения урожая и его качества, вредные насекомые и клещи являются источниками распространения вирусных и грибковых заболеваний растений.

Инсектициды используют для защиты растений от таких вредных насекомых.  Контролируя количество вредителей, инсектициды помогают предупредить потери урожая и улучшить его качество.  Основные культуры, где используют инсектициды - зерновые, плодовые, овощные культуры и картофель.

Класифікація[ред. | ред. код]

В залежності від шляхів, якими інсектициди проникають в організм комахи, їх розділяють на 4 групи — кишкові, контактні, системні, фуміганти.

Кишкові інсектициди, що потрапляють в організм комахи через рот, — більшість неорганічних з'єднань миш'яку (арсенати кальцію, магнію, барії, свинцю, арсеніт кальцію), кремнефторіди і фториди металів, тіодіфеніламін і група спеціальних препаратів (ейлани, мітін, ірган і ін.), що використовуються для захисту шерсті і хутра від молі.

Контактні інсектициди, які проникають в організм комахи через шкірні покрови, — органічні сполуки фосфору, хлору, азоту і сірки, піретріни і піретроїди.

Системні, або внутрішньорослинні, інсектициди поглинаються корінням і листям рослин переміщаються по судинній системі з живильними речовинами і роблять рослини отруйними для паразитуючих комах — метилмеркаптофос, фосфамід тощо. Системні інсектициди (фосфорорганічні) використовують також для боротьби з ектопаразитами тварин (після введення препарату кров тварини стає токсичною для комах), для дератизації (гинуть тварина — резервуар інфекції і її переносники-паразити). Для боротьби з вошивістю у людини у виняткових випадках застосовують бутадіон. При однократному прийомі кров людини протягом двох тижнів зберігає інсектицидні властивості.

Фуміганти, або дихальні інсектициди, потрапляють в організм комах в пароподібному або газоподібному стані через трахейну систему в процесі дихання. До них відносяться, наприклад, гексахлорбутадієн і дихлорфос. В цю ж групу можна включити тонкорозмелені силікати й мінеральні олії, що порушують функції дихальних органів комах.

Прийнята класифікація інсектицидів умовна оскільки більшість з них може проникати в організм комахи одночасно декількома дорогами. У зв'язку з цим деякі препарати відносять до тієї або іншої групи, враховуючи основну дорогу вступу їх в організм комахи.

Інсектициди застосовують способами обприскування, обпилювання, фумігації, протравлення тощо. Форми препаратів всілякі — дусти, емульсії або суспензії, змочувані порошки і таке інше.

Окрім хімічних інсектицидів також існують біологічні. Біологічні інсектициди – це вузькоспеціалізовані мікроорганізми і продуковані ними специфічні біотоксини направленої дії, призначені для боротьби з імаго і личинками шкодочинних комах, кліщів і комарів.[1]